Câu hỏi thường gặp

NTS AUTOSUB


Do quá nhiều lượt tải về trong 1 ngày nên sẽ bị giới hạn download. Vui lòng liên hệ admin để khắc phục.

Vui lòng cài đặt tool vào thư mục không có dấu khoảng trắng hoặc kí tự có dấu đặc biệt.

Chỉ mở tool trong thư mục đã được cài mặc định.

– AI sẽ phát hiện nếu máy tính của bạn là 1 developer và có dấu hiệu crack thì tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn.

– Chỉ mở tool ở thư mục đã cài đặt trước.

– Sau khi tải phần mềm NTS Installer về bạn đăng ký tài khoản và liên hệ admin để kích hoạt tài khoản.


– Tài khoản dùng thử sẽ được sử dụng trong vòng 24h sau khi kích hoạt.

– Tên file srt phải trùng với tên video tương ứng.

– Video và file srt phải cùng 1 thư mục.