Câu hỏi thường gặp

NTS AUTOSUB


Vui lòng liên hệ FB hoặc ZALO admin để được tư vấn


Do quá nhiều lượt tải về trong 1 ngày nên sẽ bị giới hạn download. Vui lòng liên hệ admin để khắc phục.

Vui lòng cài đặt tool vào thư mục không có dấu khoảng trắng hoặc kí tự có dấu đặc biệt.

Chỉ mở tool trong thư mục đã được cài mặc định.

– AI sẽ phát hiện nếu máy tính của bạn là 1 developer và có dấu hiệu crack thì tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn.

– Chỉ mở tool ở thư mục đã cài đặt trước.

– Tên file srt phải trùng với tên video tương ứng.

– Video và file srt phải cùng 1 thư mục.