Điều khoản sử dụng

  • Không sử dụng chung tài khoản tool ( trừ các gói vĩnh viễn không giới hạn )
  • Nếu bị phát hiện bạn là cracker thì sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn. Admin sẽ không có trách nhiệm bồi hoàn.
  • Chuyển nhượng key sẽ mất phí và sẽ không được hỗ trợ bởi admin
  • Mỗi key chỉ được sủ dụng 1 máy tính
  • Admin hỗ trợ reset mật khẩu tool cho tài khoản facebook đã mua tool
  • Admin có quyền từ chối hỗ trợ các tài khoản được mua từ nơi khác không chính chủ
  • Admin có quyền từ chối cung cấp link tải tool nếu tài khoản facebook đó chưa mua tool